Dysponuję certyfikatem kompetencji zawodowych w drogowym transporcie osób oraz rzeczy, który zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071 z dnia 21 października 2009 r. oraz, co za tym idzie, obowiązującą treścią ustawy o transporcie drogowym jest niezbędny do wykonywania zawodu przewoźnika drogowego.

Obecnie wydawane certyfikaty kompetencji zawodowych są ważne zarówno w Polsce jak i UE. Pozostał jednak podział na certyfikat dotyczący przewozu rzeczy i osób.

W Polsce uzyskanie certyfikatu kompetencji zawodowych wiąże się z obowiązkiem zaliczenia egzaminu państwowego. Proces ten reguluje m.in. rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 1 lipca 2013 r. w sprawie przeprowadzenia procesu certyfikacji kompetencji zawodowych w transporcie drogowym oraz zabezpieczenia certyfikatu kompetencji zawodowych.

Zapraszam do działu KONTAKT

Warto też wspomnieć o kwestii przewozu okazjonalnego samochodem osobowym lub busem na przykład w kontekście przewozów ślubnych (tak zwane „auto do ślubu”). Według aktualnego brzmienia art. 5b ustawy o transporcie drogowym:

Podjęcie i wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób:
1) samochodem osobowym,
2) pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą

wymaga uzyskania odpowiedniej licencji.